دوربین مداربسته

دوربین مدار بسته (CCTV)، به عنوان شناخته شده ترین نظارت تصویری برای نظارت در مناطقی که ممکن است نیاز به نظارت مانند بانک ها، فرودگاه ها، تأسیسات نظامی و فروشگاه های راحتی استفاده اعمال می شود.
در کارخانه های صنعتی، تجهیزات دوربین مدار بسته استفاده می شود برای مشاهده بخش هایی از یک فرآیند از یک اتاق کنترل مرکزی، برای مثال هنگامی که محیط مناسب برای انسان نیست. سیستم های مدار بسته ممکن است به طور مداوم و یا تنها به عنوان مورد نیاز برای نظارت بر یک رویداد خاص به کار گرفته شود